ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek)

ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek)

bir söz herkes arasında söylenilmek: “Gazeteye yansıyan haber ağızdan ağıza geçerken açıklığını hemen hemen tamamen kaybetmiştir.” -Halikarnas Balıkçısı.


ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek) için benzer kelimeler


ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek), 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'd', 'a', 'n', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'a', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemçeg ayev( kamşalod azığa nadzığa diziliminde gösterilir.