tanıklık vermek, (tanukluk vermek, tanuhluh vermek, danukluk vermek)

tanıklık vermek, (tanukluk vermek, tanuhluh vermek, danukluk vermek)

1. Şahitlik etmek, şahadette bulunmak. 2. Kanaât getirmek, hükmetmek. 3. "Kelime-i şahadet" getirmek.


tanıklık vermek, (tanukluk vermek, tanuhluh vermek, danukluk vermek) için benzer kelimeler


tanıklık vermek, (tanukluk vermek, tanuhluh vermek, danukluk vermek), 68 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'a', 'n', 'u', 'k', 'l', 'u', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 't', 'a', 'n', 'u', 'h', 'l', 'u', 'h', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'd', 'a', 'n', 'u', 'k', 'l', 'u', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
tanıklık vermek, (tanukluk vermek, tanuhluh vermek, danukluk vermek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrev kulkunad ,kemrev hulhunat ,kemrev kulkunat( ,kemrev kılkınat diziliminde gösterilir.