tanuhluh

tanuhluh

bk. tanıklık.


tanuhluh için benzer kelimeler


tanuhluh, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'u', 'h', 'l', 'u', 'h', şeklindedir.
tanuhluh kelimesinin tersten yazılışı hulhunat diziliminde gösterilir.