tanuhluh vermek

tanuhluh vermek

bk. tanıklık vermek


tanuhluh vermek için benzer kelimeler


tanuhluh vermek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'u', 'h', 'l', 'u', 'h', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
tanuhluh vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev hulhunat diziliminde gösterilir.