salık vermek, (salı vermek)

salık vermek, (salı vermek)

Haber vermek, bir şeyin bulunduğu yeri tarif etmek.


salık vermek, (salı vermek) için benzer kelimeler


salık vermek, (salı vermek), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 's', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
salık vermek, (salı vermek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrev ılas( ,kemrev kılas diziliminde gösterilir.