döş vermek, (döşün vermek)

döş vermek, (döşün vermek)

Bağrını yaslamak, karar kılmak, konaklamak


döş vermek, (döşün vermek) için benzer kelimeler


döş vermek, (döşün vermek), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'ş', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'd', 'ö', 'ş', 'ü', 'n', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
döş vermek, (döşün vermek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrev nüşöd( ,kemrev şöd diziliminde gösterilir.