duruş vermek, (turuş vermek)

duruş vermek, (turuş vermek)

Mukavemet etmek, karşı koymak


duruş vermek, (turuş vermek) için benzer kelimeler


duruş vermek, (turuş vermek), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'u', 'r', 'u', 'ş', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
duruş vermek, (turuş vermek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrev şurut( ,kemrev şurud diziliminde gösterilir.