ayakta (duruş) (durarak)

ayakta (duruş) (durarak) İng. standing

Vücudun, ayaklar üzerinde dayalı ve devinime hazır olduğu başlama duruşu.


ayakta (duruş) (durarak) için benzer kelimeler


ayakta (duruş) (durarak), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', ' ', '(', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', ')', ' ', '(', 'd', 'u', 'r', 'a', 'r', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ayakta (duruş) (durarak) kelimesinin tersten yazılışı )kararud( )şurud( atkaya diziliminde gösterilir.