ayakta komak (koymak)

ayakta komak (koymak)

Garip, avare, meydanda bırakmak.


ayakta komak (koymak) için benzer kelimeler


ayakta komak (koymak), 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', ' ', 'k', 'o', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'k', 'o', 'y', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ayakta komak (koymak) kelimesinin tersten yazılışı )kamyok( kamok atkaya diziliminde gösterilir.