dutu komak, (tutu komak)

dutu komak, (tutu komak)

Rehin olarak bırakmak


dutu komak, (tutu komak) için benzer kelimeler


dutu komak, (tutu komak), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'u', ' ', 'k', 'o', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'u', 't', 'u', ' ', 'k', 'o', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
dutu komak, (tutu komak) kelimesinin tersten yazılışı )kamok utut( ,kamok utud diziliminde gösterilir.