düzgün duruş (iyi duruş)

düzgün duruş (iyi duruş) İng. good posture (upright posture)

Vücudun ve bölümlerinin, kas gücü ile ağırlık etkisine en iyi biçimde karşı durması; başın dik, sırtın gergin olduğu durum.


düzgün duruş (iyi duruş) için benzer kelimeler


düzgün duruş (iyi duruş), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', 'n', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', ' ', '(', 'i', 'y', 'i', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', ')', şeklindedir.
düzgün duruş (iyi duruş) kelimesinin tersten yazılışı )şurud iyi( şurud nügzüd diziliminde gösterilir.