açılı duruş

açılı duruş İng. toes sideways

Topuklar bitişik, ayak uçları bir ayak genişliğinde açık duruş.


açılı duruş için benzer kelimeler


açılı duruş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', şeklindedir.
açılı duruş kelimesinin tersten yazılışı şurud ılıça diziliminde gösterilir.