dik açılı üçgen

dik açılı üçgen

bk. dik üçgen.


dik açılı üçgen için benzer kelimeler


dik açılı üçgen, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
dik açılı üçgen kelimesinin tersten yazılışı negçü ılıça kid diziliminde gösterilir.