İçinde Dİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 15046 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

di aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. di anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde Dİ geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) meslek edinmek, (bir şeyin) dibi görünmek, (bir şeyin) dibini bulmak, Acrocephalus arundinaceus, adımsal kendiyle bağlaşım, Adriyatik'ten Çin Seddine, ağanın gözü, yiğidin sözü, aklıma gelen başıma geldi, alüminyum giydirilmiş saç, aman diyene kılıç kalkmaz, Amerikan tel tüylü kedisi, anadingil gezinti yatağı, analiz edici, analizliyen, arterya kaudalis mediyana, arterya sakralis mediyana, arterya sekalis mediyalis, Asplenium adiantum-nigrum, aşağı yönlendirilmiş küme, ayaksılı diriciksi gözere, balinadişi, balina çubuğu, balta değmedik ağaç olmaz, ...

24 harfli

(bir yere) kendini atmak, (birine) diş geçirememek, (birine) külah giydirmek, (birinin) tebdili şaşmak, adî diferansiyel denklem, ak akçe kara gün içindir, akıl [us] dişi gömüklüğü, Allah tekrarına erdirsin, Altı Yedi Eylül Olayları, antidiüretik hormon, ADH, arterya koksigika mediya, Ascarididaenfeksiyonları, Avrupa kimliği bildirisi, Avrupalı Birmanya kedisi, Avrupamerkezci diplomasi, ayaksılı diricik kılıklı, ayaksılı diriciksi tavır, aydıvermek, (eydivermek), aylık güvence bildirgesi, ayrıcalıklı hisse senedi, bağıttan cayma bildirimi, ...

23 harfli

(birinde) dil bir karış, (birini) kurşuna dizmek, (birinin) diline düşmek, (birinin) dişini sökmek, Acrocephalus paludicola, açınırlar dizgesi uyumu, âdet yerini bulsun diye, al giymedim ki alınayım, alyuvar ozmotik direnci, angulus okuli mediyalis, aracılı vergi bildirimi, arterya meningea mediya, Avustralya puslu kedisi, bağlantı noktası dizini, bakışımlı eşgüçlü dizey, bakteriyel endokarditis, bayrağı yarıya indirmek, betimlemeli dil bilgisi, beyin kabuğu displazisi, bildirim bekleme süresi, bildirme koşacıyle özne, ...

22 harfli

abecesel damga dizgisi, Ackerman yönlendirmesi, Acrocephaluspaludîcola, açıklama seslendirmesi, Addis Ababa konferansı, adî deniz kaplumbağası, afin koordinat sistemi, ağzını dilini bağlamak, akıl kişiye sermayedir, akıldişi, yirmiyaşdişi, akridin turuncu boyası, aman zaman dedirtmemek, Amerikan kıvrık kedisi, Anthus novaeseelandiae, antlaşmalı bildirmelik, antlaşmali bildirmelik, aralıklı dikiş kaynağı, art zamanlı dil bilimi, arterya serebri mediya, artikulasyo kondilaris, aşırı kursak sindirimi, ...

21 harfli

(birine) dil çıkarmak, 2-Vinil-5-etilpiridin, abeceli sayısal dizin, adil yargılanma hakkı, aditus nazosfenoideus, akciğer distomatozisi, akut mide dilatasyonu, alacaklının direnmesi, Albert-Lembert dikişi, alıp veremediği olmak, altın kambiyo dizgesi, alttan kavrayan dişli, aman zaman diñnememek, apparatus digestoryus, aralı devinim dişlisi, arterya kolika mediya, asetabulum displazisi, asgari geçim indirimi, asitlendirilmiş krema, at yiğidin yoldaşıdır, Avusturya vadi sığırı, ...

20 harfli

`kimdir bil` tekniği, (birine) diş bilemek, (birine) kredi açmak, (birinin) derdi günü, (üzerine) tüy dikmek, A grubu hisse senedi, abomazum dilatasyonu, acil ihtiyaç kredisi, acil şifalar dilemek, adil ve kalıcı çözüm, alimenter indigesyon, alt dizinlerle silme, Amblycephalidiformia, Amerikan keudakedisi, Anacridium aegypteam, Anacridium aegypteum, anayasal diktatörlük, antesedan yarma vâdi, apeks radisis dentis, appendises epiploika, ara periyodik tabaka, ...

19 harfli

1,2-dimetoksibenzen, 2,3-difosfogliserat, acil kurtarma diski, Actinidia chinensis, adım adım diplomasi, adi komandit şirket, adî uzatılmış kesir, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, ağzı dili bağlanmak, ağzına geldiği gibi, aktarma şimdikiliği, alt çene diş kemeri, amidokapronik asidi, ana dil ~ proto dil, ansiklopedik sözlük, antibiyotik direnci, antiraşidik vitamin, anulus iridis mayor, anulus iridis minor, art kafa displazisi, ...

18 harfli

Abdılkadir Geylani, absorbe edilebilen, açısal dispersiyon, adil olmayan fiyat, Afrika misk kedisi, ağrılı dikelgenlik, ağzı dili tutulmak, akçalı bildirmelik, akredite büyükelçi, aktarma bildirgesi, aleksandrin dizesi, alfa-sayısal dizin, alışkanlık edinmek, alışkı şimdikiliği, alüminyum giydirme, Anabas testudineus, andiçmeden kaçınma, angulus işiyadikus, anjiyokardiyografi, ansa distalis koli, ansatüre yağ asidi, ...

17 harfli

1,1-difloroetilen, A-limitlenen dizi, abanırlar dizgesi, absolut fekundite, açısal diskordans, Addison hastalığı, adi emanet hesabı, adipöz göz kapağı, Afrika miskkedisi, Agadir sözleşmesi, ağ yönlendiricisi, ağız dil vermemek, ağzı var dili yok, akımsaklar dizisi, aklın yolu birdir, akreditif lehdarı, akseptans kredisi, aktarma dişlileri, alacaklı indirimi, alçak düzeyli dil, alevlendirebilmek, ...

16 harfli

“ budin” bengisi, 1,5-pentandiamin, 2,4-dinitrofenol, Addisonhastalığı, adi hisse senedi, adi maden kömürü, adi sıçan piresi, Afrika dikenlisi, ağır adi yürüyüş, Akdeniz diyaloğu, akıllı ağ geçidi, akrediter devlet, akridin boyaları, aksonal distrofı, alevlendirebilme, alopesia diffuza, alt ışık dizgesi, alt özeksel dizi, alt üçgen dizeyi, altın dikdörtgen, aminoasit dizisi, ...

15 harfli

2,3-pentandiyon, A, B dizilemesi, Abadir sınaması, abdominal diken, açık dikdörtgen, aditus faringis, aditus laringis, ağa gediklileri, ağdırış eğdiriş, ağız sadistliği, ak çizgi dikişi, akorde krediler, akredite devlet, akreditif amiri, aktarma dingili, aktarma direnci, aktinyum dizisi, alevlendirilmek, altdizisel erey, altıgen dizgesi, alttan bindirme, ...

14 harfli

4-aminopiridin, Abdimia abdimi, abidik gubidik, abidik kübidik, Absidiatürleri, Acarapis woodi, acı dil vermek, açık diplomasi, açık sözdizimi, açılış disketi, addedilebilmek, adipoz yüzgeci, adipöz yüzgeci, affedilebilmek, afrodiziomanya, aglutine edici, agrusal-dişsel, ağrılı dikelti, akdin in`ikadı, akridin boyası, aktarmadirgeni, ...

13 harfli

-di´li geçmiş, Abdülkadirköy, acıklı komedi, açık bildirme, addedilebilme, adedimürettep, adi acı marul, adi akreditif, adi kuzukıran, adileşebilmek, adileşivermek, aditus orbita, adlar dizgesi, affedilebilme, akıl erdirmek, akraba diller, aksi takdirde, aktarışlı dil, alacak senedi, alevlendirmek, alıcı kredisi, ...

12 harfli

1,3-bütadien, Addison çörü, âdet edinmek, adi ıskarmoz, adi mürdümük, adi ortaklık, adileşebilme, adileşiverme, adileştirmek, adipolökosit, adiposelüloz, adirme gaşlı, Agadir olayı, ağızlı dilli, akar edinmek, akaridiyazis, akreditasyon, akşam simidi, alabildiğine, alevlendiriş, alevlendirme, ...

11 harfli

|dilbilgisi, A türü dizi, ac dirilmek, adi kefalet, adi palanga, adileştirme, adipoz doku, adipöz doku, aditif etki, aerodinamik, agrandisman, Ahd-i Cedit, aidiyet eki, aile dizisi, akdi haklar, akdi tarife, akor dizisi, akordiyoncu, alamerdinli, Alcedinidae, alıcı dişli, ...

10 harfli

a-lı dizge, Abdılkadir, Abdiçıkmaz, Abdulkadir, Abdülkadir, ACV dizeyi, açık dillü, açık dizge, açık dizin, açık kredi, addedilmek, adi defter, adi emanet, adi porsuk, adî şebboy, adi şirket, adil barış, adil fiyat, adil savaş, adim almak, adipikasit, ...

9 harfli

Abdiuşağı, Abdülhadi, acemkürdi, açık disk, adadizisi, addedilme, adî ardıç, adi gedik, adi hisse, adi kesir, adi senet, adî servi, adi suçlu, adi şerit, adi yonca, adiaphora, adil oyun, Adilcevaz, adileşmek, adisplazi, adiüretin, ...

8 harfli

abdiâciz, Abdioğlu, Abdipaşa, Abditolu, açık diş, adi adım, adi ojit, adifenin, Adigeler, adikavya, adileşme, adilimit, adilşahî, adiposir, adiposit, adipozis, adipösit, Ağaçdibi, Ağadibek, Ağaverdi, ağdirmit, ...

7 harfli

Abadiye, Abdiağa, Abdiköy, Abdilli, abrodil, acı dil, adi fiğ, adi mal, adilane, Adilhan, Adilköy, Adiller, adillik, Adiloba, adirese, adisyon, adişaşi, affediş, ahdiyar, aidiyet, ajdiyar, ...

6 harfli

Abdili, abidik, Abidin, adilik, adipoz, adipöz, adires, adirme, aditus, adiyle, Aedini, akardi, altdil, anadil, angudi, apandi, ardiye, armudi, armudi, asidik, aşimdi, ...

5 harfli

abadi, abadi, adedî, adile, adine, adire, adîsa, adîse, Akdik, Akdil, Akdiz, aldil, amudi, Andiç, andil, apdis, apodi, avedi, Aydil, Azadi, badiç, ...

4 harfli

Abdi, adia, adik, adil, adiş, ahdî, akdî, andi, aydi, badi, bedi, bidi, bodi, bûdî, büdi, cadi, Cedi, Cudi, çedi, diâ!, diba, ...

3 harfli

adi, dib, DİE, dif, dik, dim, diñ, dip, dir, dis, diş, div, diy, diz, edi, İdi, udi

2 harfli

di

Kelime Ara