Dİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Dİ olan kelimeler 862 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

di aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. di anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Dİ ile biten kelimeler

25 harfli

aklıma gelen başıma geldi, çift delikli köpek şeridi, Geniş göğüslü bronz hindi, giden gelse dedem gelirdi, nervi temporalis profundi, ölünceye kadar bakma akdi

24 harfli

ayrıcalıklı hisse senedi, bireysel değişken çeşidi, çoklu doymamış yağ asidi, intrakardiyak bradikardi, isme yazılı hisse senedi, kaime-i mutebere-i nakdi, nama yazılı hisse senedi, vur dediyse öldür demedi

23 harfli

dışalım karşılığı kredi, Egzotik kısa tüylü kedi, gökten zembille mi indi, ligamentum anulare radi, Manson’un larval şeridi, sinus oblikus perikardi

22 harfli

demir-karbon ötektoidi, Dictyocaulus arnfieldi, havayolu taşıma senedi, imtiyazlı hisse senedi, karayolu taşıma senedi, kefalet karşlığı kredi, ventriküler bradikardi

21 harfli

az doymamış yağ asidi, bedelsiz hisse senedi, belge karşılığı kredi, çıkmaz vâdi, kör vâdi, düşük nitelikli kredi, emretti patrik efendi, emtia karşılığı kredi, katılma intifa senedi, labiyum mayus pudendi, labiyum minus pudendi, ortanca beygir şeridi, rüçhanlı hisse senedi, somatik hücre hibridi, tercihli hisse senedi, ventriküler taşikardi, vesaik mukabili kredi

20 harfli

A grubu hisse senedi, antesedan yarma vâdi, bedelli hisse senedi, dalgalı faizli kredi, dört tragedya çeşidi, ipotekli borç senedi, karaciğer karsinoidi, paroksimal taşikardi, pentaenoik yağ asidi, standart bronz hindi, tetraenoik yağ asidi, yabancı hisse senedi

19 harfli

amidokapronik asidi, bağlı olmayan kredi, demirli sirke asidi, kar ayakkabılı kedi, kurucu hisse senedi, monoenoik yağ asidi, pirimidin glikozidi, Plasmodium chabaudi, polienoik yağ asidi, rauwolfia alkaloidi, rehinli borç senedi, Şampaşakaraderbendi, yeraltı yaya geçidi

18 harfli

ansatüre yağ asidi, ayaklı ansiklopedi, benzensülfon asidi, Bozağakaraderbendi, cankurtaran simidi, Cheirodon axelrodi, cüce beygir şeridi, doymamış yağ asidi, eski klasik komedi, gıdiyin beli şişdi, Hammondia hammondi, hava taşıma senedi, Mansonella ozzardi, miyojen bradikardi, nörojen bradikardi, opoze hisse senedi, orta klasik komedi, oysuz hisse senedi, sinüzal bradikardi, Stomoxys bouffardi, sürme kapak kilidi, ...

17 harfli

aluminyum karbidi, Avrupa Tek Senedi, büyük harf kilidi, cinsiyet steroidi, dienoik yağ asidi, eski hisse senedi, Hacıhüseyinefendi, hakiki bradikardi, harirî Semerkandî, iri beygir şeridi, karşılıksız kredi, kısa vadeli kredi, küçük beyaz hindi, lekeli küçük kedi, muskuli multifidi, ondi dumana bindi, orta süreli kredi, orta vadeli kredi, piro sülfat asidi, serbest yağ asidi, sevk öncesi kredi, ...

16 harfli

adi hisse senedi, akıllı ağ geçidi, animus occupendi, borçlanma senedi, çok paralı kredi, dokümanter kredi, dolantılı komedi, doymuş yağ asidi, hipobromit asidi, hipokloröz asidi, karşılıklı kredi, kuzukulağı asidi, Lacerta danfordi, ovaryum steroidi, satüre yağ asidi, sinus bradikardi, vagus bradikardi, zeytin mukallidi

15 harfli

Anthus richardi, bağışlama va`di, bastım yellendi, değişken çeşidi, DNA RNA hibridi, Filaria ozzardi, Gadella maraldi, gizlilik kilidi, güvenlik şeridi, hareketli kredi, kavum perikardi, kırdırım senedi, kornea dermoidi, labiyum pudendi, nodal taşikardi, ortaklık senedi, pBR322 plâzmidi, sandık müşahidi, seğirdi seğirdi, sinus taşikardi, tırmanma kilidi, ...

14 harfli

Acarapis woodi, antika taklidi, baletli komedi, Bronsted asidi, çalı mukallidi, çalışma geçidi, daktilo şeridi, Değirmengeçidi, değişken girdi, demirci kilidi, donanım kilidi, emniyet kilidi, emniyet şeridi, endopoliploidi, gitti de geldi, gook vidi vidi, görüntü şeridi, gösteri geçidi, iskonto senedi, İsviçre şeridi, Juncus gerardi, ...

13 harfli

acıklı komedi, alacak senedi, baston kilidi, belek çapindi, belgeli kredi, Berlin senedi, burut dimnidi, dalgalı kredi, delibaşşeridi, efendi efendi, epijenik vâdi, erişim kilidi, hamule senedi, hazine senedi, Hering geçidi, hünkârbeğendi, ipotek senedi, İstisnâ` akdi, iştira senedi, kandil simidi, karınca asidi, ...

12 harfli

akşam simidi, asefalokardi, ayun ondordi, bagaj kilidi, balık şeridi, bunalgı ardi, Cıvık ezildi, col plâzmidi, çinko blendi, çubuk sebedi, dekstrokardi, donmuş kredi, emtia senedi, evlilik akdi, fırlan geldi, geçici kredi, görev şehidi, günlük kredi, halat kenedi, harirî Hindî, hatır senedi, ...

11 harfli

amber asidi, ansiklopedi, arabankürdi, asefalopodi, at sarkoidi, bağlı kredi, boğaz derdi, borç senedi, demir hindi, denizpelidi, et-sütasidi, film şeridi, Gafurefendi, geçim derdi, gellenkesdi, Gevrekseydi, gündinlendi, hanımefendi, Hasanefendi, haydi haydi, hizmet akdi, ...

10 harfli

açık kredi, akit vaadi, Allahverdi, Anisomyodi, avro kredi, aynî kredi, baba hindi, beybeğendi, boğaz vâdi, borç va`di, bradikardi, can simidi, ciğerdeldi, ciyerdeldi, Çalapverdi, dedim-dedi, dek sepedi, demirhindi, demişliydi, devrihindi, dıl ikindi, ...

9 harfli

Abdülhadi, acemkürdi, ağ geçidi, ağ şeridi, Akselendi, akü asidi, aldıverdi, Aliefendi, anöploidi, ara derdi, ara girdi, ara kredi, ara virdi, atmışyedî, aydi aydi, bakteridi, balayindi, başefendi, batıkvâdi, bergamodi, beyefendi, ...

8 harfli

Ağaverdi, alaverdi, Aliseydi, anorşidi, antibadi, Atabindi, az gitdi, bağfendi, bak indi, belgendi, bergandi, bevlendi, bidibidi, birbandi, biremedi, bolamadi, bürümedi, Çaygeldi, çelefudi, çilgirdi, çingildi, ...

7 harfli

akberdi, alamedi, alemidi, alverdi, aniridi, anşimdi, anşindi, Ayverdi, bağdadi, bakindi, Beğendi, Berendi, Bezendi, bireydi, Burundi, citçidi, çilendi, değindi, derindi, dobbidi, dübendi, ...

6 harfli

akardi, angudi, apandi, armudi, armudi, aşimdi, aşindi, bahidi, barudi, beerdi, beledi, bigudi, biredi, Brundi, çahudi, çimidi, çividi, çortdi, davudi, dêvedi, ebbedi, ...

5 harfli

abadi, abadi, adedî, amudi, apodi, avedi, Azadi, bandi, beldi, berdi, besdi, biddi, bindi, bondi, böndi, bûğdi, bundi, ciddi, cindi, Cündi, dendi, ...

4 harfli

Abdi, ahdî, akdî, andi, aydi, badi, bedi, bidi, bodi, bûdî, büdi, cadi, Cedi, Cudi, çedi, didi, dudi, düdi, eğdi, ehdi, ekdi, ...

3 harfli

adi, edi, İdi, udi

2 harfli

di

Kelime Ara