DİK ile biten kelimeler

DİK ile biten veya sonunda DİK olan kelimeler 270 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dik aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dik anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DİK ile biten kelimeler

18 harfli

deflasyonist gedik, enflasyonist gedik

16 harfli

beygirsel siğdik

15 harfli

oturgacıl gedik, şipidik şipidik, ulaşılabilirdik, Yukarıakçagedik, Yukarıbelemedik

14 harfli

abidik gubidik, abidik kübidik, Aşağıakçagedik, Aşağıbelemedik

13 harfli

antispazmodik, bandık geldik, Çağlayangedik, çökelli sidik, nizamlı gedik, tortulu sidik

12 harfli

ansiklopedik, antiperiodik, dediği dedik, dilik dikdik, göt görmedik, ğok ğormedik, Kızılcagedik

11 harfli

başı dimdik, beklenmedik, didik didik, eksik gedik, gıdik gıdik, gökgörmedik, ivdik ivdik, Rüstemgedik, yıldızı dik

10 harfli

Altıngedik, bilinmedik, bir cimdik, bir çimdik, bir kındik, çizme edik, Kızılgedik, sütü gidik, Taşlıgedik

9 harfli

adi gedik, Akçegedik, Arpagedik, Belemedik, çönbildik, Dinlendik, Eskigedik, İncegedik, Karagedik, ortopedik, periyodik, sarıçedik, sinebidik, spazmodik, Uzungedik, zımbıldik

8 harfli

Aligedik, başı dik, Begendik, Beğendik, biçimdik, bilindik, bilmedik, Bozgedik, çevirdik, çiğirdik, çilbidik, çipildik, çipirdik, çivirdik, çiyirdik, dozildik, girgidik, Gökgedik, görmedik, güvendik, herdidik, ...

7 harfli

Akgedik, bididik, çekidik, dik dik, ergodik, Esendik, fasedik, Güendik, iksodik, ilasdik, iyindik, katodik, Kösedik, melodik, menedik, metodik, Örendik, Özgedik, sibidik, Siledik, simidik, ...

6 harfli

abidik, asidik, avadik, bandik, Bekdik, bıjdik, bıldik, bıtdik, bızdik, biddik, bildik, bindik, bizdik, boldik, bondik, cısdik, cızdik, cimdik, cindik, çendik, çimdik, ...

5 harfli

Akdik, badik, bedik, bıdik, bidik, bodik, budik, cidik, çedik, çıdik, çidik, dadik, Dedik, didik, dodik, efdik, endik, evdik, fadik, fedik, fidik, ...

4 harfli

adik, edik

3 harfli

dik

Kelime Ara