İçinde DİK geçen kelimeler

İçinde DİK geçen kelimeler 1689 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dik aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dik anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DİK geçen kelimeler

25 harfli

balta değmedik ağaç olmaz, dikiz etmek (veya geçmek), eksiksiz birim dikey küme, feminist biyomedikal etik, Latin dikdörtgen tasarımı, pedikulozis vestimentorum, radikal zincir reaksiyonu, trietilen glikol diklorür, üç dikenli dikence balığı, yımırtlak altına dikiklik

24 harfli

bir dikili ağacı olmamak, dedikodu sermayesi olmak, dermatitis medikamentoza, dikeç değeri yönergeleri, dikenli uyuşturan balığı, dikey işgücü akışkanlığı, dikey kordon biçimi ağaç, geçmiş yapılı şimdikilik, geldik yüze, çıktık düze, ikincil dik vektör alanı, intrakardiyak bradikardi, işçi sendikaları birliği, kapalı birim dikey dizge, karıncıl yatın dikişlemi, kendi kendini didiklemek, metodik nekropsi yöntemi, oka dikmek, (oha dikmek), pedikulus arkus vertebra, radikulomeningomiyelitis, sendikalı işyeri sistemi, stomatitis medikamentoza, ...

23 harfli

dik halat (düşey halat), dikdörtgenel koşutyüzlü, dikenli yılan balıkları, dikenli-uyuşturanbalığı, dikey benzeşen dizeyler, dikey pazarlama sistemi, dikeysel çok terimliler, insisura işyadika mayor, insisura işyadika minor, kafasının dikine gitmek, karışık periyodik kesir, katodik sıyırma analizi, kindiktencil (siniıler), metal dikiş malzemeleri, pedikulozis palpebrarum, septum interradikularya, sidik kesilimine ilişik, yolaksal apış dikişlemi, yükün değiştirici dikeç

22 harfli

aralıklı dikiş kaynağı, Bir sıra perçin dikişi, bürokratik diktatörlük, dik burunlu harhariyas, dik çembersel silindir, dik-burunlu harhariyas, dikdörtgenler prizması, dikenli yüzgeçligiller, dikensiz tilki kuyruğu, dikey emek akışkanlığı, dikey titreşim kipleri, dikeycil yürek iviliği, dikeysel etki tepkiler, dikili tarım arazileri, dikumarin zehirlenmesi, diz-omuz dikeyi (eşli), eşdikmelikli ışılölçer, gedik kapatan işlemler, indikasyo profilaktika, indikasyo simptomatika, lamina perpendikularis, ...

21 harfli

Albert-Lembert dikişi, boğazına dikkat etmek, Czerny-Lembert dikişi, damak yelken dikişlem, dik koordinat sistemi, dikdörtgenel konaçlar, dikdörtgenler formülü, dikdörtgensel dağılım, dikenli akrep kuyruğu, dikenliyüzgeçligiller, dikensi başlı kurtlar, dikensiz köpek balığı, dikeysellik koşulları, ekonomik endikatörler, fotoperiyodik parapoz, ftalein indikatörleri, hiperbolik eşdikmelik, katodik aşırı gerilim, metanodikarbonik asit, radikulogangliyonitis, sporadik sığır lökozu, ...

20 harfli

(üzerine) tüy dikmek, anayasal diktatörlük, ara periyodik tabaka, asidik amino asitler, asidik ölüm katılığı, basit periyodik eğri, “bergeron” büdikçesi, biçkidikiş sorumlusu, böbrek sidik gölerim, deniz dikence balığı, deniz dikenli balığı, dik kuyruklu ötleğen, dikeçli kömür kesici, diken kuyruklu agama, diken-kuyruklu agama, dikenli çütre balığı, dikenli kulak kenesi, dikenli yılan balığı, dikenli yumuşakçalar, dikey çok terimliler, dimdik ayakta durmak, ...

19 harfli

aktarma şimdikiliği, ansiklopedik sözlük, antiraşidik vitamin, basit sürekli dikiş, beklenmedik değişim, Beklenmedik olaylar, beyazdikencik üzümü, boş başak dik durur, dik çembersel yuvak, dikburunluharharyas, dikçizgesel izdüşüm, dikdörtgensel bölge, dikenli balıkgiller, dikenli yüzgeçliler, dikenli-balıkgiller, dikiş kaynağı yapma, dikkati calip olmak, eksik gedik kapamak, en dik iniş yöntemi, eşeysel dikromatizm, gangliyoradikulitis, ...

18 harfli

ağrılı dikelgenlik, alışkı şimdikiliği, angulus işiyadikus, ansiklopedik bilgi, aşıra aşıra dikmek, bilgi dikeyselliği, birim dikey kümesi, birim dikey takımı, dediğim dedikçilik, dedikodu kumkuması, deflasyonist gedik, demir dikenigiller, didik didik aramak, didik didik ditmek, dik çembersel koni, dik çok terimliler, dik duraş durutmak, dikburun karkaryas, dikdörtgenel dizge, dikdörtgenin alanı, dikenkuyrukluagama, ...

17 harfli

ay gün dik durmak, başını dik tutmak, biçki dikiş kursu, biçki dikiş yurdu, cafcaflı diksiyon, damızcıl-sidikçil, dedikodu çıkarmak, derisi dikenliler, didik didik etmek, didik didik olmak, dik dairesel koni, dik dengesel koni, dik-burunlugiller, dikalsiyum fosfat, dikduruluk yapmak, diken altı çukuru, diken diken olmak, diken üstü çukuru, dikence balıkları, dikenli kırlangıç, dikenli salyangoz, ...

16 harfli

Afrika dikenlisi, altın dikdörtgen, basit ayrı dikiş, beklenmedik olay, beygirsel siğdik, bilek dikleşmesi, bilinmedik sınar, börtliyen dikeni, diğdik, [diğdir], dik koordinatlar, dik üfler ızgara, dikaryotik hücre, dikburunlugiller, dikdörtgen çizge, dike dike bakmak, dikey bütünleşme, dikeysel etkiler, dikkat genişliği, dikkat toplaşımı, dikkati odaklama, dikkatini çekmek, ...

15 harfli

abdominal diken, açık dikdörtgen, ağa gediklileri, ak çizgi dikişi, arkus işyadikus, Aşağısevindikli, bağırsak dikimi, bantlı dikengöz, başına dikilmek, bir dikiş kaldı, birincil dikkat, böbrek dikişlem, dediğim dedikçi, didikleyebilmek, dik açılı üçgen, dik çifte kenet, dik milli manej, dikeç genişliği, dikeç sınırları, dikeden atılmak, diken-yapraklar, ...

14 harfli

abidik gubidik, abidik kübidik, ağrılı dikelti, asidik boyalar, asidik çözelti, Aşağıakçagedik, Aşağıbelemedik, badak dikişlem, başı dik olmak, başıdikenliler, burun dikişlem, buturak dikeni, Cushing dikişi, çakırca dikeni, çuvaldızdikeni, dalayan dikeni, damıtma dikeci, dar şimdikilik, didikleyebilme, dik dik bakmak, dik duruşluluk, ...

13 harfli

antispazmodik, araşidik asit, Aşağıdikencik, bandık geldik, başına dikmek, bayrak dikmek, bildik çıkmak, bildik gördük, bilek dikmesi, biyoindikatör, boynuz dikmek, bradikininler, brasidik asit, Buhner dikişi, bük dikişlemi, cıddik parmak, cızcız dikeni, cingen dikeni, cüce dikengöz, Çağlayangedik, çakırdikenlik, ...

12 harfli

angidik tutu, ansiklopedik, antiperiodik, asidik rigor, aşırma dikim, aşırma dikiş, atlas dikişi, Ayakgedikler, bandik atmak, bildik sınar, cırdiklenmek, cimcikdikeni, çadır dikmek, çakıl dikeni, çakır dikeni, çaltı dikeni, çimdiklenmek, çivili dikiş, damak dikişi, damar dikişi, dandikleşmek, ...

11 harfli

aralı dikiş, ardlı dikim, Aşağıdikmen, ateş dikeni, badak dikim, badikleşmek, bandiklemek, Başgedikler, başı diklik, başı dimdik, Beğendikler, beklenmedik, bir dikişte, biyomedikal, boğa dikeni, böce dikeni, buğa dikeni, burun dikim, Büyükdikili, cindiklemek, çalı dikeni, ...

10 harfli

akdikmeler, Altıngedik, apış dikim, artı dikeç, asidik göl, Aşağıdikme, badiklemek, badikleşme, baş dikmek, başgedikli, bilinmedik, bir cimdik, bir çimdik, bir kındik, bradikardi, bradikinin, çakırdiken, çılıdikeni, çift dikiş, çimdikleme, çizme edik, ...

9 harfli

adi gedik, ağ dikişi, Ahmedikli, Akçegedik, apodiktik, Arpagedik, badikleme, Belemedik, bidikicik, bildiklik, çönbildik, daladiken, dandiklik, derdikmek, didikleme, dik âlâsı, dik aşağı, dik biçme, dik doğru, dik duruş, dik güreş, ...

8 harfli

adikavya, Aladikme, Aligedik, apendiks, bandikut, başı dik, Begendik, Beğendik, biçimdik, bilindik, bilmedik, bir diki, Bozgedik, çendikli, çevirdik, çiğirdik, çilbidik, çipildik, çipirdik, çivirdik, çiyirdik, ...

7 harfli

Abdiköy, akdiken, Akgedik, andikas, bididik, çekidik, dik açı, dik dik, dik ses, dikadim, dikarpa, Dikboğa, dikdizi, dikecek, dikedek, dikeleç, dikelek, dikelgi, dikelim, dikeliş, dikelme, ...

6 harfli

abidik, asidik, avadik, bandik, Bekdik, bıjdik, bıldik, bıtdik, bızdik, biddik, bidiki, bildik, bindik, bizdik, boldik, bondik, cısdik, cızdik, cimdik, cindik, çendik, ...

5 harfli

Akdik, badik, bedik, bıdik, bidik, bodik, budik, cidik, çedik, çıdik, çidik, dadik, Dedik, didik, dikan, dikar, Dikay, dikçe, dikeç, dikel, diken, ...

4 harfli

adik, dike, diki, edik

3 harfli

dik

Kelime Ara