dik dik

dik dik

Kümes hayvanlarını çağırma ünlemi.


dik dik için benzer kelimeler


dik dik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'k', şeklindedir.
dik dik kelimesinin tersten yazılışı kid kid diziliminde gösterilir.