boş çuval ayakta (veya dik) durmaz

boş çuval ayakta (veya dik) durmaz

1) “karnı doymayan kimse çalışamaz” anlamında kullanılan bir söz; 2) “bilgisiz ve yeteneksiz bir kişi, kendisine verilen görevlerde tutunamaz” anlamında kullanılan bir söz.


boş çuval ayakta (veya dik) durmaz için benzer kelimeler


boş çuval ayakta (veya dik) durmaz, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', ' ', 'ç', 'u', 'v', 'a', 'l', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'i', 'k', ')', ' ', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
boş çuval ayakta (veya dik) durmaz kelimesinin tersten yazılışı zamrud )kid ayev( atkaya lavuç şob diziliminde gösterilir.