dar açılı üçgen

dar açılı üçgen İng. acute triangle

Tüm açıları dar açı olan üçgen.


dar açılı üçgen için benzer kelimeler


dar açılı üçgen, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
dar açılı üçgen kelimesinin tersten yazılışı negçü ılıça rad diziliminde gösterilir.