İçinde DAR geçen kelimeler

İçinde DAR geçen kelimeler 1376 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DAR geçen kelimeler

25 harfli

Anderson-Darling sınaması, arzuhâl gibi (veya kadar), birincil standart (ölçün), daraltıcı para politikası, idareimaslahat politikası, idari ve teknik teşvikler, ölünceye kadar bakma akdi, öndeyinin standart hatası, yolak daraltımı (kıldamı)

24 harfli

açlıktan ölmeyecek kadar, atı alan Üsküdar´ı geçti, cehenneme kadar yolu var, dar dirlik, (tar dirlik), daraçılı ikizkenar üçgen, dartturmak, (tartturmak), eskisi kadar (veya gibi), formülün standart biçimi, idari fiyatlama hipotezi, ortalama standart hatası, standart değişim sistemi, su kalitesi standartları, şimdiye kadar (veya dek), tahminin standart hatası

23 harfli

altın kambiyo standardı, birleşik standart sapma, dar aralıkta dalgalanma, dar vergi mükellefiyeti, dar yapraklı su sümbülü, Düyun-u Umumiye İdaresi, el dartmak, (el tarmak), faraş gibi (veya kadar), humus niceliği (mıkdar), işlevsel mide daralması, mahalli idare bütçeleri, numune standart sapması, solidar patoloji görüşü, standart ekleme yöntemi, standart normal dağılım

22 harfli

arpa ektim, darı çıktı, Avrupa Standardı 45001, Avrupa Standardı 45002, Avrupa Standardı 45003, Avrupa Standardı 45011, Avrupa Standardı 45012, Avrupa Standardı 45013, Avrupa Standardı 45014, ayrı eksenli daraltıcı, “cardarelli” sayrılığı, dar ağızlı yılangiller, dar yapraklı kaşık otu, dar yapraklı su perisi, dar-ağızli-yılangiller, darlatan pekişik tıkaç, darvanmak, (tarvanmak), dış ticarette standart, dilmik aracıl yandarca, İl Özel İdareleri Fonu, iliğine kadar ıslanmak, kürek kadar dili olmak, ...

21 harfli

altın döviz standardı, altın külçe standardı, ana atardamar darlığı, beşikten mezara kadar, burun daralma sesleri, dar anlamda para arzı, dar burunlu maymunlar, dar vergi yükümlülüğü, dar yapraklı semerotu, dar-burunlu-maymunlar, daraltıcı politikalar, darısal damar genliği, darphane değerdeşliği, doğuştan özek darlığı, günahı kadar sevmemek, mutlak standart sapma, özel bütçeli idareler, reisülküttap kesedarı, sabahtan akşama kadar, Standard-Poor endeksi, standart normal yöney, ...

20 harfli

al benden de o kadar, ardıl standart sapma, bağıl standart sapma, Coccystes glandarius, dar film göstericisi, daraltıcı ekbileziği, daraltılmış sınırlar, daraltılmış yazdırma, dartışık, (tartışık), göz bebeği daralması, içine daralma gelmek, idareimaslahat etmek, kaka deliği daralımı, kardarelli belirtisi, keyfi oluncaya kadar, kursakçıl-kapudarcıl, kuş kadar canı olmak, nefes darlığı çekmek, referans standartlar, Rüsumu Sitte İdaresi, sidik yolu daraltısı, ...

19 harfli

alt Darboux toplamı, at koşturacak kadar, avazı çıktığı kadar, Camelus dromedarius, Clamator glandarius, dar vergi mükellefi, dar vergi yükümlüsü, darıkçalı karantılı, Dermestes lardarius, elden geldiği kadar, eşeksenli daraltıcı, Garrulus glandarius, gizli konut darlığı, idareimaslahatçılık, iktidarsızlaştırmak, koca damar daralımı, kocadarı başrastığı, standart amino asit, üst Darboux toplamı

18 harfli

a´dan z´ye (kadar), açık konut darlığı, akdar dönder etmek, Anadolu defterdarı, bir dereceye kadar, daraltma gönderimi, darlaştırılabilmek, darphane metalleri, darülhilafe altını, EN 45001 Standardı, EN 45002 Standardı, EN 45003 Standardı, EN 45011 Standardı, EN 45012 Standardı, EN 45013 Standardı, EN 45014 Standardı, er oyunu üçe kadar, gavsalası daralmak, gavselesi daralmak, Gümrük Darüttalimi, iktidarsızlaştırma, ...

17 harfli

ahdar güdar etmek, akreditif lehdarı, ardına kadar açık, bağırsak daralımı, başı darda galmak, başı darda kalmak, çifte standartlık, çifte standartsız, dar açılı “bitki”, dar açılı ışıklık, darağacına çekmek, daralti keseklemi, daraz daraz olmak, Darıyerimengencik, darlaştırılabilme, darphane paritesi, dibine darı ekmek, gırtlak daralması, goyunları daramak, hazine defterdarı, iktidardan düşmek, ...

16 harfli

adın addara kala, apdesi dar almak, ardarda onaylama, banadara pekmezi, baş darda galmak, başı dara düşmek, bellek daralması, beyin darlaklığı, canını dar atmak, çifte standartlı, damar darlatkısı, dar (açılı) ışın, dar anlamda para, dar yapraklı saz, daralmaya durmak, daraltaç yordamı, daraltan pekişim, daraltıcı dirsek, daraltılı abanık, darıcıl kabarcık, Darıyerihasanbey, ...

15 harfli

aldarik asitler, altın standardı, altın standartı, anlam daralması, badaraya basmak, bağırsak (darm), bir göç mikdarı, can darlığı kar, Cheddar peyniri, cindarı rastığı, çiftlik idaresi, damar daraltıcı, damar daraltısı, dar açılı üçgen, dar genel satak, daraklı dabanca, daralma sesleri, daraltılabilmek, darasını düşmek, Darboux vektörü, darısal damarca, ...

14 harfli

alagadar olmak, alakadar etmek, alakadar olmak, altın standart, avuç içi kadar, Bandara tavuğu, boğazına kadar, börk daraltısı, büzük daralımı, çavdar mahmuzu, çavdar sürmesi, çifte standart, damar daralımı, damar daraltan, dar açık üçgen, dar değişiklik, dar gelirlilik, dar görüşlülük, dar şimdikilik, dar yükümlülük, darabul gecesi, ...

13 harfli

at nalı kadar, basuk darmanı, başı daralmak, çavdar ekmeği, çavdar kepeği, çavdar samanı, çavdarmahmuzu, damardaraltan, dar kafalılık, dara getirmek, darak melhesi, daraltabilmek, daraltı kesim, daraltıvermek, dargın durmak, darıcıl çakma, darımsı çıban, darısal çakma, darlaşabilmek, darlaştırılma, darmadağınlık, ...

12 harfli

adarı yetmek, ağız daralım, ağız darlığı, ağzına kadar, akdar dönder, akşama kadar, amme idaresi, ardarınlamak, askerî darbe, Aşağıdarıçay, başdefterdar, berhudar ol!, borç idaresi, börk daralım, cındarlanmak, cizveehdidar, çarşaf kadar, çavdar bacak, çeri dartmak, dar boş film, dar spektrum, ...

11 harfli

akdarılmak., aktar gudar, alakadarlık, ark dartmak, bacak kadar, bakla kadar, benziodaron, bir o kadar, can dartmak, cidarlanmak, cindarlamak, Çavdarhisar, Çavdarlılar, Çavdaruşağı, dar gelirli, dar görüşlü, dara boğmak, dara düşmek, dara gelmek, dara girmek, darahızımak, ...

10 harfli

akdarmalık, akşam darı, alaz daraz, araz daraz, ardarandan, badarlamak, başbadarak, başçuhadar, Cestodaria, cin darısı, cocul darı, cücül darı, çuhadarlık, dandarlığı, dapdaracık, dar açınık, dar aralık, dar darına, dar dirsek, dar galmak, dar gelmek, ...

9 harfli

ahdaracah, ahdaracak, akdaracak, al darıca, aladarbız, alıgopdar, amiodaron, ardaradan, asdar bez, ballıdarı, bayrahdar, beldarlar, bit kadar, cazibedar, cıt kadar, cicildarı, cit kadar, cuvazdarı, Çavdarköy, çavdarlık, çavdarsız, ...

8 harfli

agdarmak, ağdarmak, ahdarmah, ahdarmak, akçavdar, akdargaç, akdarmah, akdarmak, alakadar, banadara, basdarda, Baydarlı, berhudar, boz darı, bu kadar, burcudar, Camandar, candarma, cavuldar, caydarak, cıkkadar, ...

7 harfli

Adarkan, adarsız, ağ darı, ahdaraç, akdaraç, akdarma, alafdar, alemdar, anakdar, badarız, badarna, başıdar, biladar, camadar, Cidaris, cindarı, çuhadar, dar açı, dar gıt, dar hal, dar hat, ...

6 harfli

ahdarı, akdara, akdarı, ardara, aşdarı, badara, bıydar, buydar, cadara, Candar, cindar, cundar, çandar, çavdar, çawdar, çuşdar, dapdar, daraba, daraca, daraçı, daralı, ...

5 harfli

asdar, Aydar, badar, bidar, bodar, cedar, cıdar, cidar, codar, cudar, çadar, çıdar, daraç, daraf, darag, darağ, darah, darak, daral, Daran, darar, ...

4 harfli

adar, dara, darç, dare, darı, dari, darp, dars, dart, daru, darz

3 harfli

dar

Kelime Ara