dar açılı ışıklık

dar açılı ışıklık

bk. toplayıcı ışıklık.


dar açılı ışıklık için benzer kelimeler


dar açılı ışıklık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
dar açılı ışıklık kelimesinin tersten yazılışı kılkışı ılıça rad diziliminde gösterilir.