dar açılı “bitki”

dar açılı “bitki” Fr. Acutangulé, ée

dar açılı “bitki” için benzer kelimeler


dar açılı “bitki”, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ” harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', ' ', '“', 'b', 'i', 't', 'k', 'i', '”', şeklindedir.
dar açılı “bitki” kelimesinin tersten yazılışı ”iktib“ ılıça rad diziliminde gösterilir.