dar açık üçgen

dar açık üçgen

bk. dar üçgen.


dar açık üçgen için benzer kelimeler


dar açık üçgen, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
dar açık üçgen kelimesinin tersten yazılışı negçü kıça rad diziliminde gösterilir.