alt üçgen dizeyi

alt üçgen dizeyi İng. lower triangular matrix

alt üçgen dizeyi için benzer kelimeler


alt üçgen dizeyi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
alt üçgen dizeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezid negçü tla diziliminde gösterilir.