afin alt uzaya paralel alt vektör uzayı

afin alt uzaya paralel alt vektör uzayı İng. vector subspace parallel to an affine subspace

afin alt uzaya paralel alt vektör uzayı için benzer kelimeler


afin alt uzaya paralel alt vektör uzayı, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'i', 'n', ' ', 'a', 'l', 't', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'a', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', 'l', 'e', 'l', ' ', 'a', 'l', 't', ' ', 'v', 'e', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
afin alt uzaya paralel alt vektör uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu rötkev tla lelarap ayazu tla nifa diziliminde gösterilir.