paralel afin kümeler

paralel afin kümeler İng. parallel affine sets

(...)


paralel afin kümeler için benzer kelimeler


paralel afin kümeler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'l', 'e', 'l', ' ', 'a', 'f', 'i', 'n', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
paralel afin kümeler kelimesinin tersten yazılışı relemük nifa lelarap diziliminde gösterilir.