afin bileşenler

afin bileşenler İng. affine coordinates

afin bileşenler için benzer kelimeler


afin bileşenler, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'i', 'n', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
afin bileşenler kelimesinin tersten yazılışı relneşelib nifa diziliminde gösterilir.