afin bağımsız küme

afin bağımsız küme İng. affine independent set

afin bağımsız küme için benzer kelimeler


afin bağımsız küme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'i', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
afin bağımsız küme kelimesinin tersten yazılışı emük zısmığab nifa diziliminde gösterilir.