operatörün değişmez alt uzayı

operatörün değişmez alt uzayı İng. invariant subspace of an operator

(...)


operatörün değişmez alt uzayı için benzer kelimeler


operatörün değişmez alt uzayı, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'p', 'e', 'r', 'a', 't', 'ö', 'r', 'ü', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', ' ', 'a', 'l', 't', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
operatörün değişmez alt uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu tla zemşiğed nürötarepo diziliminde gösterilir.