alt vektör uzayı

alt vektör uzayı İng. vector subspace

alt vektör uzayı için benzer kelimeler


alt vektör uzayı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'v', 'e', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
alt vektör uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu rötkev tla diziliminde gösterilir.