topolojik vektör uzayı

topolojik vektör uzayı İng. topological vector space

Toplama ve skalar çarpma işlemleri sürekli olmak koşulu ile, üzerinde topoloji tanımlı bir vektör uzay.


topolojik vektör uzayı için benzer kelimeler


topolojik vektör uzayı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 'v', 'e', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
topolojik vektör uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu rötkev kijolopot diziliminde gösterilir.