karmaşık vektör uzayı

karmaşık vektör uzayı İng. complex vector space

Karmaşık sayı cismi üstündeki vektör uzayı.


karmaşık vektör uzayı için benzer kelimeler


karmaşık vektör uzayı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'v', 'e', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
karmaşık vektör uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu rötkev kışamrak diziliminde gösterilir.