gerçel vektör uzayı

gerçel vektör uzayı İng. real vector space

Skalarleri R 'den alınan vektör uzayı.


gerçel vektör uzayı için benzer kelimeler


gerçel vektör uzayı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'l', ' ', 'v', 'e', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
gerçel vektör uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu rötkev leçreg diziliminde gösterilir.