gerçel değerli fonksiyon

gerçel değerli fonksiyon İng. real-valued function

Değer kümesi gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi olan fonksiyon.


gerçel değerli fonksiyon için benzer kelimeler


gerçel değerli fonksiyon, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
gerçel değerli fonksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisknof ilreğed leçreg diziliminde gösterilir.