sonlu boyutlu vektör uzayı

sonlu boyutlu vektör uzayı İng. finite-dimensional vector space

Bir m doğal sayısı için, m tane doğrusal bağımsız vektörü bulunan ve her m + 1 tane vektörü doğrusal bağımlı olan doğrusal uzay.


sonlu boyutlu vektör uzayı için benzer kelimeler


sonlu boyutlu vektör uzayı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', 'l', 'u', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', 't', 'l', 'u', ' ', 'v', 'e', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
sonlu boyutlu vektör uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu rötkev ultuyob ulnos diziliminde gösterilir.