İçinde SONL geçen kelimeler

İçinde SONL geçen kelimeler 85 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SONL geçen kelimeler

25 harfli

gebeliğin sonlandırılması, sonlu boyutlu lineer uzay

24 harfli

cismin sonlu genişlemesi, kümenin sonlu-ötesi çapı, sonlu dağıtılmış gecikme, sonlu etki tepki sistemi, sonlu kalanlar işlencesi

23 harfli

sonlu kalanlar denklemi

22 harfli

sonlu boyutlu operator, sonlu kesişim özelliği, sonlu-ötesi sayaI sayı, sonlu-ötesi sıral sayı

21 harfli

sonlu farklar yöntemi, sonlu genişleme oyutu, sonlu örneklem kanıtı, sonlu toplamsal ölçüm

20 harfli

geriye sonlu farklar, o-sonlu ölçümlü küme, sonluötesi tümevarım

19 harfli

ileri sonlu farklar, olağandışı sonlanma, sonlanma faktörleri, sonlu izli operatör, sonlu ondalık kesir, sonlu öndeyi hatası, sonlu üretecil öbek

18 harfli

sonlandırma kodonu, sonlu boyutlu uzay, sonlu ölçümlü küme, sonlu tikel toplam

17 harfli

borcun sonlanması, yerel sonlu takım

16 harfli

musonlar bölgesi, sonlandırabilmek, sonlu gecikmeler, sonlu-ötesi çapı

15 harfli

Anglo Saksonlar, sonlandırabilme, sonlanma kodonu, sonlu fonksiyon, sonlu özdevinir, sonlu tümevarım, sonluötesi sayı

14 harfli

aksonla taşıma, sonlandırılmak, sonlu büyüklük, sonlu çekirdek, sonlu geometri

13 harfli

o-sonlu ölçüm, sonlandırılma, sonlu farklar, şef garsonluk

12 harfli

başgarsonluk, sonlama hızı, sonlandırıcı, sonlandırmak, sonlu çarpan, sonlu derece, sonlu toplam, yarı sonlama

11 harfli

absonlaınak, farmasonluk, iki aksonlu, sonlandırış, sonlandırma, sonlu evren, sonlu işlev, sonlu kalan, sonlu kitle, sonlu ölçüm

10 harfli

apsonlamak, sonlu küme, sonlu seri, sonlu uzay

9 harfli

garsonluk, sonlanmak

8 harfli

anasonlu, masonluk, sonlamak, sonlanış, sonlanma

7 harfli

sonlama

6 harfli

sonlam, sonluk

5 harfli

sonlu

Kelime Ara