SONL ile başlayan kelimeler

SONL ile başlayan veya başında SONL olan kelimeler 62 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre SONL ile başlayan kelimeler

25 harfli

sonlu boyutlu lineer uzay

24 harfli

sonlu dağıtılmış gecikme, sonlu etki tepki sistemi, sonlu kalanlar işlencesi

23 harfli

sonlu kalanlar denklemi

22 harfli

sonlu boyutlu operator, sonlu kesişim özelliği, sonlu-ötesi sayaI sayı, sonlu-ötesi sıral sayı

21 harfli

sonlu farklar yöntemi, sonlu genişleme oyutu, sonlu örneklem kanıtı, sonlu toplamsal ölçüm

20 harfli

sonluötesi tümevarım

19 harfli

sonlanma faktörleri, sonlu izli operatör, sonlu ondalık kesir, sonlu öndeyi hatası, sonlu üretecil öbek

18 harfli

sonlandırma kodonu, sonlu boyutlu uzay, sonlu ölçümlü küme, sonlu tikel toplam

16 harfli

sonlandırabilmek, sonlu gecikmeler, sonlu-ötesi çapı

15 harfli

sonlandırabilme, sonlanma kodonu, sonlu fonksiyon, sonlu özdevinir, sonlu tümevarım, sonluötesi sayı

14 harfli

sonlandırılmak, sonlu büyüklük, sonlu çekirdek, sonlu geometri

13 harfli

sonlandırılma, sonlu farklar

12 harfli

sonlama hızı, sonlandırıcı, sonlandırmak, sonlu çarpan, sonlu derece, sonlu toplam

11 harfli

sonlandırış, sonlandırma, sonlu evren, sonlu işlev, sonlu kalan, sonlu kitle, sonlu ölçüm

10 harfli

sonlu küme, sonlu seri, sonlu uzay

9 harfli

sonlanmak

8 harfli

sonlamak, sonlanış, sonlanma

7 harfli

sonlama

6 harfli

sonlam, sonluk

5 harfli

sonlu

Kelime Ara