asli normal vektör alanı

asli normal vektör alanı İng. principal normal vector field

asli normal vektör alanı için benzer kelimeler


asli normal vektör alanı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'l', 'i', ' ', 'n', 'o', 'r', 'm', 'a', 'l', ' ', 'v', 'e', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
asli normal vektör alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala rötkev lamron ilsa diziliminde gösterilir.