ikincil dik vektör alanı

ikincil dik vektör alanı İng. binormal vector field

(...)


ikincil dik vektör alanı için benzer kelimeler


ikincil dik vektör alanı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'd', 'i', 'k', ' ', 'v', 'e', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
ikincil dik vektör alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala rötkev kid licniki diziliminde gösterilir.