İçinde İKİ geçen kelimeler

İçinde İKİ geçen kelimeler 1796 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

iki aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. iki anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İKİ geçen kelimeler

25 harfli

almaşık ikidoğrusal biçim, basınçlı hava birikimliği, birikimli sıklık dağılımı, birikimli toplam sınaması, birinci derecede likidite, dikiz etmek (veya geçmek), el eli yıkar, iki el yüzü, eşlenmiş ikililer yordamı, iki adımlı Durbin yordamı, iki yönlükertenkelegiller, iki yünden gerilim artımı, ikili çifteker hız yarışı, ikinci etkin ücret kuramı, ikinci evre grafitlenmesi, ikinci evre reaksiyonları, ikinci sayılabilme beliti, ikinci Steklov fonksiyonu, ikinci temel form tensörü, ikinci tür Euler integral, ikincil eşey karakterleri, ikincil fotosensitizasyon, ...

24 harfli

bir dikili ağacı olmamak, bir taşla iki kuş vurmak, birikimli dağılım işlevi, birikimli normal dağılım, çekimli eylemden ikileme, dağılımlı ikili işlemler, daraçılı ikizkenar üçgen, geçmiş yapılı şimdikilik, gerüki, (geriki, girüki), göğdeden yapışık ikizler, hiperestetik lökotrikiya, iki ağızlı kan toparcığı, iki ateş arasında kalmak, iki kesime bölmeli arama, iki kızgınlık arası süre, iki kutuplu sinir gözesi, iki noktalı alaca levrek, iki yanlı tekel piyasası, iki yönlü koşullu önerme, iki-bilinmiyenli denklem, ikili çağrışım öğrenmesi, ...

23 harfli

(omega-üstiki) sınaması, bakışımlı ikili bağıntı, birikimli sıklık eğrisi, birikimli veri sınaması, birikinti çıkaran işlev, doğal ikidoğrusal biçim, EG iki aşama tahmincisi, eksi ikiterimli dağılım, iki boynuzlu döl yatağı, iki değişkenli bağlaşım, iki dirhem bir çekirdek, iki eli böğründe kalmak, iki elim yanıma gelecek, iki gözünü dört eylemek, iki kanatlı hiperboloid, iki terimli olasılıklar, ikideğişken çözümlemesi, ikil olumsuzlama yasası, ikili çifteker sonaşımı, ikili değerleme yöntemi, ikili düğümlenmiş yazım, ...

22 harfli

(birinden) fikir almak, araç durumuyla ikileme, aralıklı dikiş kaynağı, aşırı sermaye birikimi, bir dediği iki olmamak, Bir sıra perçin dikişi, Bretton Woods ikizleri, dikili tarım arazileri, enlemesine eşlik ikili, eşeysel iki biçimlilik, fiziki sermaye malları, genleşme iki terimlisi, günde ikileyen (gezik), iki bazlı asit, diasid, iki değişkenli dağılım, iki eli kanda bulunmak, iki kere iki dört eder, iki kulak bir dil için, iki taraflı eşitsizlik, iki yüzlü dilgi bıcağı, iki-değişkenli dağılım, ...

21 harfli

Albert-Lembert dikişi, ayrı yumurta ikizleri, ayrıeşemli, ikieşemli, baldırcıl ikiz kaslar, Bir Millet İki Devlet, Czerny-Lembert dikişi, çift yumurta ikizleri, damak yelken dikişlem, duplikitas posteriyör, elastikiyet katsayısı, eşeysel iki renklilik, girişik ikiz periklik, iki bantlı süs balığı, iki eli yanına gelmek, iki katlı döner sahne, iki sarmaçlı kaldırga, iki üç, iki üç tarama, ikikat açı formülleri, ikikat-kareli denklem, ikil oranlı kestirici, ikil Poisson dağılımı, ...

20 harfli

biçkidikiş sorumlusu, biriki değerlendirme, dallantı birikintisi, duplikitas anteriyor, EG iki aşama yöntemi, eşit olmayan ikizler, gelecekte şimdikilik, gerçek iki cinslilik, göden-apış dikişlemi, haddikifayeyi bulmak, hiperadrenokortikizm, iki aşamalı tahminci, iki bileşkenli dizge, iki boyutlu markalar, iki değerli değişken, iki değişkenli durum, iki değişkenli süreç, iki dipli boru lamba, iki hırtı, bir pırtı, iki iki, (ikin ikin), iki potalı kalaylama, ...

19 harfli

aktarma şimdikiliği, anizopoikilositozis, antlaşmanın tatbiki, basit sürekli dikiş, benekli lökotrikiya, beşten ikisi düğümü, birikinti yelpazesi, çift ikizli (bitki), değer birikim aracı, deride kan birikimi, dikiş kaynağı yapma, dönüştüreç ikincili, geçmişte şimdikilîk, iki başlının ağşağı, iki deyilikli cümle, iki dinle bir söyle, iki dudaklı (bitki), iki el bir baş için, iki evreli dönüşler, iki gözüm kör olsun, iki karesel denklem, ...

18 harfli

alışkı şimdikiliği, anlatımlı ikizleme, belirtmeli ikileme, bir iki günlüğeyüz, birikimli çoğaltan, çapraz elastikiyet, çift ikiz yapraklı, çift yumurta ikizi, dışsatımın teşviki, dikiş tutturamamak, dün bir, bugün iki, düzenli onikiyüzlü, eş anlamlı ikileme, eylemlikle ikileme, fizikî antropoloji, girişik ikiz perik, hapislerin ikilemi, hikâye şimdikiliği, ikame elastikiyeti, iki atomlu molekül, iki barklı (bitki), ...

17 harfli

alçalan ikiz ünlü, benlik ikileşmesi, biçki dikiş kursu, biçki dikiş yurdu, birikim katsayısı, birikinti ovaları, birim elastikiyet, çeşitli ikişiklik, çüğre üstçül ikiz, dallantı birikimi, dizigotik ikizler, eksilişli ikinlik, fraternal ikizlik, göbek çüğre ikizi, gün göğe dikilmek, hakiki bradikardi, ızmar kablezzikir, identikal ikizlik, ihracatın teşviki, iki aşamalı sıkaç, iki boyutlu çizim, ...

16 harfli

ağsı lökotrikiya, ak yuvar eriyiki, alacağın temliki, attika ikilemesi, bağlaçlı ikileme, basit ayrı dikiş, birikimli öngörü, birikinti konisi, birikinti yenimi, dışsatım teşviki, dilcik dikişlemi, film birikimliği, frikik yakalamak, geniş şimdikilik, gözlem ikilileri, iki ağızlı kazma, iki arada kalmak, iki başlı mektup, iki başlı obruğu, iki boynuzlu kuş, iki büklüm olmak, ...

15 harfli

açık fikirlilik, ak çizgi dikişi, alçalan ikinlik, anamal birikimi, artışlı ikinlik, bağırsak dikimi, baldır ikizkası, başına dikilmek, binikiyüz şeyhi, bir dikiş kaldı, bir iki dimemek, böbrek dikişlem, çıkmalı ikileme, dikici ustalığı, dikiş materyali, dikişten açılma, dikizleyebilmek, fikir hürriyeti, fikir yanaçları, fiziki coğrafya, hakiki anöstrus, ...

14 harfli

aktöre ikiliği, art ikiz yumru, atmık gecikimi, badak dikişlem, bağsız ikileme, bir iki derken, birikim etkeni, birikimli etki, birikimli hata, burun dikişlem, cin fikirlilik, Cushing dikişi, çeşitli ikişik, damız birikimi, dar şimdikilik, dikey U dikişi, dikilme durmak, dikiş makinesi, dikişini almak, dikizleyebilme, direk dikilmek, ...

13 harfli

aktif birikim, altaltı oniki, ariki yontusu, Aşağıikizören, aşırı birikim, bağlı ikileme, bradikininler, Buhner dikişi, bük dikişlemi, dikidek atmak, dikim aralığı, dikine gitmek, dikiş kaynağı, dikiş okuması, dikişsiz boru, dikitli çizim, duyum ikiliği, eşlek ikilimi, etkin birikim, ezmi gecikimi, fikir cümlesi, ...

12 harfli

açık fikirli, asal ikizler, asıl ikinlik, aşırma dikim, aşırma dikiş, atlas dikişi, bel gecikimi, birer ikişer, birikimcilik, birikinti su, birikivermek, çivili dikiş, damak dikişi, damar dikişi, dikilebilmek, dikilivermek, dikim kazığı, dikim sırası, dikim zamanı, dikin dikmek, dikin tutmak, ...

11 harfli

ala fikirli, alt birikim, aralı dikiş, ardlı dikim, badak dikim, binikiyüzcü, bir dikişte, birikiverme, burun dikim, Büyükdikili, cin fikirli, çifte dikiş, dal ikindin, dikilebilme, dikiliverme, dikiltokmak, dikim dikim, dikiş atmak, dikittirmek, dikizlenmek, dikizletmek, ...

10 harfli

akil fikir, antikiklon, apış dikim, barkevikit, birikimlik, birikişmek, birin ikin, bradikinin, cuma ikisi, çift dikiş, çikirdemek, devlikisün, dıl ikindi, dışa dikim, dikicibaşı, dikili taş, Dikilikaya, dikimlemek, dikiş kası, dikiş payı, dikişçilik, ...

9 harfli

ağ dikişi, ana fikir, arap siki, bidikicik, birikimci, birikimli, birikinti, birikişme, bizikiler, çiki çiki, darikindi, delikiraz, dikicilik, dikilenti, dikilitaş, dikimhane, dikinüstü, dikiverme, dikizleme, ehlikitap, fikir imi, ...

8 harfli

antikite, atrikiya, beriğiki, bir diki, bir tiki, buğasiki, cinfikir, çikirken, didikine, dikilgen, dikilmek, dikimcil, dikimevi, dikinmek, dikirgen, dikişsiz, dikişten, dikizlik, elastiki, ellıyiki, erikiseç, ...

7 harfli

belliki, beş iki, bir iki, bir-iki, birikim, birikiş, cikciki, Çelikiz, çelmiki, devliki, dikicik, dikilik, dikiliş, dikilme, dikimci, dikirak, dikirek, dikişçi, dikişli, dikizci, divriki, ...

6 harfli

açikir, azikiç, beriki, bi iki, bidiki, bikini, bikiti, biriki, bitiki, biziki, çiviki, dikici, dikili, dikine, endiki, essiki, filiki, fiziki, frikik, geriki, hakiki, ...

5 harfli

bikir, bikis, cikil, çikin, çikir, dikik, dikil, dikim, dikin, dikis, dikiş, dikit, dikiz, fikir, hikim, ikici, ikili, ikinç, İkisu, ikişê, kikil, ...

4 harfli

biki, diki, ikiç, ikil, ikiz, kiki, tiki, tiki

3 harfli

iki

Kelime Ara