İKİ ile başlayan kelimeler

İKİ ile başlayan veya başında İKİ olan kelimeler 990 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

iki aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. iki anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İKİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

iki adımlı Durbin yordamı, iki yönlükertenkelegiller, iki yünden gerilim artımı, ikili çifteker hız yarışı, ikinci etkin ücret kuramı, ikinci evre grafitlenmesi, ikinci evre reaksiyonları, ikinci sayılabilme beliti, ikinci Steklov fonksiyonu, ikinci temel form tensörü, ikinci tür Euler integral, ikincil eşey karakterleri, ikincil fotosensitizasyon

24 harfli

iki ağızlı kan toparcığı, iki ateş arasında kalmak, iki kesime bölmeli arama, iki kızgınlık arası süre, iki kutuplu sinir gözesi, iki noktalı alaca levrek, iki yanlı tekel piyasası, iki yönlü koşullu önerme, iki-bilinmiyenli denklem, ikili çağrışım öğrenmesi, ikili döviz kuru sistemi, ikili tutarsızlık eklemi, ikinci derece kalp bloku, ikinci dereceden denklem, ikincil aşağılık duygusu, ikincil dik vektör alanı, ikincil kendini benzetme, ikincil lenfoid organlar, ikincil mide genişlemesi, ikincil sertleşme çeliği, ikişerle kol (çift dizi)

23 harfli

iki boynuzlu döl yatağı, iki değişkenli bağlaşım, iki dirhem bir çekirdek, iki eli böğründe kalmak, iki elim yanıma gelecek, iki gözünü dört eylemek, iki kanatlı hiperboloid, iki terimli olasılıklar, ikideğişken çözümlemesi, ikil olumsuzlama yasası, ikili çifteker sonaşımı, ikili değerleme yöntemi, ikili düğümlenmiş yazım, ikili geçerlilik eklemi, ikili kaçınma çatışması, ikili sayıtlama dizgesi, ikili sokulma çatışması, ikili ticaret anlaşması, ikinci el ipotek pazarı, ikinci fırsat penceresi, ikinci kalkınma on yılı, ...

22 harfli

iki bazlı asit, diasid, iki değişkenli dağılım, iki eli kanda bulunmak, iki kere iki dört eder, iki kulak bir dil için, iki taraflı eşitsizlik, iki yüzlü dilgi bıcağı, iki-değişkenli dağılım, ikikatlı noktasız eğri, ikil tersüstel çizecek, ikili bağımlı değişken, ikinci derece iyileşme, ikinci derece likidite, ikinci dereceden köken, ikinci elden tutmanlık, ikinci kutup cisimciği, ikinci Schwartz türevi, ikinci takım yönetmeni, ikinci Tales bağıntısı, ikincil cinsel özellik, ikincil çeşit kaldıraç, ...

21 harfli

iki bantlı süs balığı, iki eli yanına gelmek, iki katlı döner sahne, iki sarmaçlı kaldırga, iki üç, iki üç tarama, ikikat açı formülleri, ikikat-kareli denklem, ikil oranlı kestirici, ikil Poisson dağılımı, ikilemeden düz tümleç, ikilenik içdeğerbiçim, ikili işgücü piyasası, ikili ödeme anlaşması, ikili seçim değişkeni, ikili seçim modelleri, ikili tepe formasyonu, ikinci baharı yaşamak, ikinci dereceden eğri, ikinci dünya ülkeleri, ikinci kırdırım oranı, ikinci kutup küreciği, ...

20 harfli

iki aşamalı tahminci, iki bileşkenli dizge, iki boyutlu markalar, iki değerli değişken, iki değişkenli durum, iki değişkenli süreç, iki dipli boru lamba, iki hırtı, bir pırtı, iki iki, (ikin ikin), iki potalı kalaylama, iki taraflı yazdırma, iki ucu boklu değnek, iki yelkenli kapatkı, iki yönlü kertenkele, iki yönünden yörüyen, iki-değerli alkoller, iki-evreli örnekleme, iki-yönlü kertenkele, ikidoğrusal gönderim, ikili dip formasyonu, ikili karar hipotezi, ...

19 harfli

iki başlının ağşağı, iki deyilikli cümle, iki dinle bir söyle, iki dudaklı (bitki), iki el bir baş için, iki evreli dönüşler, iki gözüm kör olsun, iki karesel denklem, iki terimli dağılım, iki yönlü doğrulama, iki-doruklu dağılım, iki-yönlü bölümleme, ikidoğrusalsı biçim, ikili çifteker topu, ikili dikey dizgesi, ikili ekonomik yapı, ikili emek piyasası, ikili iktisadi yapı, ikili karşılaştırma, ikinci aşama gideri, ikinci çokluk şahıs, ...

18 harfli

iki atomlu molekül, iki barklı (bitki), iki başlı (tansık), iki boynuzlu yatın, İki çizginin oranı, iki değerli mantık, iki galerili giriş, iki gözü iki çeşme, iki ışıtaçlı alıcı, iki kardeş kavgası, iki kulakla işitme, iki makaralık film, iki oturmaçsal çap, iki seksen uzanmak, iki teker (bisikl), iki yelkenli büket, iki yönden etkilik, iki yönlü kotasyon, iki-çiçekli talkım, iki-yanlı p-değeri, ikidenetimli deney, ...

17 harfli

iki aşamalı sıkaç, iki boyutlu çizim, iki bölmeli model, iki cinsli sevgeç, iki çene orantısı, iki dişli (bitki), iki girizli yatın, iki göz saplanımı, iki göz titreşimi, iki hörgüçlü deve, iki kanatlı tablo, iki lakırtı etmek, iki oturmaç arası, İki öğenin kalanı, iki paralık olmak, iki soluklugiller, iki söz bir pazar, iki tarafı ağızlı, iki terimli lojit, iki terimli seçim, iki yanlı anlaşma, ...

16 harfli

iki ağızlı kazma, iki arada kalmak, iki başlı mektup, iki başlı obruğu, iki boynuzlu kuş, iki büklüm olmak, iki etkili basaç, iki gedik modeli, iki göz ayrılığı, iki güdüksel çap, iki kalçasal çap, iki konutlu kene, iki ölç, bir biç, iki sınıf düzeni, iki topursal çap, iki yansal arası, iki yönlü yöntem, iki-akciğerliler, iki-boynuzlu kuş, iki-düzlemli açı, iki-etken kuramı, ...

15 harfli

iki açık modeli, iki ahbap çavuş, iki başlı oluğu, iki dirsekli Te, iki doruklu ton, iki düzeyli yol, iki evreli boya, iki fonksiyonlu, iki göz uyuşumu, iki gözle bakma, iki gözle görme, iki güdük arası, iki kalça arası, iki katlı kafes, iki katlı konut, iki katlı sahne, iki nokta eşiği, iki ön dişliler, iki parçalı pul, iki perdeli ses, iki şakak arası, ...

14 harfli

iki anlamlılık, iki çekirdekli, iki çenekliler, iki çenetliler, iki değerlikli, iki göz algısı, iki göz görüşü, iki iki yapmak, iki kabuklular, iki kanatlılar, iki katlı bark, iki şekillilik, iki türemcilik, iki yanlı inme, iki yansal çap, iki yaşamlılar, iki yüzlerinde, iki-çenekliler, ikiel yeteneği, ikiez behlemek, ikikatlamlaşım, ...

13 harfli

iki arslanlar, iki ayaklılık, iki başlı tel, iki bir etmek, iki cinslikli, iki cinslilik, iki el uzluğu, iki kapatkılı, iki kardaşlar, iki kat olmak, İki parça baş, iki şarh etme, iki yar olmak, iki yaşayışlı, iki-bakışımlı, iki-omurlular, iki-yaşayışlı, ikianlamlılık, ikibirkatlamh, ikiçekirdekli, ikikanatlılar, ...

12 harfli

iki başlılık, iki bölüklük, iki buçukluk, iki canlılık, iki devşirim, iki dillilik, iki düzlemli, iki gözlülük, iki haftalık, iki ırlı ses, iki parmaklı, iki vururluk, iki yanlılık, iki yarcılık, iki yarılmak, iki yarlılık, ikil eşlemli, ikili alaşım, ikili averaj, ikili çekesi, ikili ekleme, ...

11 harfli

iki aksonlu, iki anlamlı, iki benizli, iki çenetli, iki çiçekli, iki dilikli, iki durumlu, iki evcikli, iki kanatlı, iki karınlı, iki kutuplu, iki obruklu, iki paralık, İki parçalı, iki soluklu, iki şekilli, iki terimli, iki tümsülü, iki uçluluk, İki yanaçlı, iki yaşamlı, ...

10 harfli

iki atomlu, iki ayaklı, iki barklı, iki büklüm, iki dağlar, iki eşeyli, İki evreli, iki geçeli, iki gözler, iki heceli, iki pişmiş, iki renkli, iki tepeli, iki uyaklı, iki yuvalı, iki-eşeyli, ikiboyutlu, ikidurumlu, ikieşlemli, ikieşlilik, ikievcikli, ...

9 harfli

iki adres, iki aylık, iki başlı, iki canlı, iki cihan, iki çikli, iki dilde, iki dilli, iki dillü, iki dinni, iki fazlı, iki görüş, iki gözüm, iki halli, iki havdu, iki katlı, iki nokta, iki önklü, iki sözlü, iki telli, iki töklü, ...

8 harfli

iki ayak, iki elli, iki film, iki izge, iki koşa, iki uçlu, iki unde, ikibaşlı, ikibüküm, ikicanlı, ikicikli, ikicilik, ikicüklü, ikiçifte, ikieşlem, İkigözüm, İkikavak, İkikollu, İkiköprü, ikilamak, ikiledin, ...

7 harfli

iki bir, iki tek, iki yar, iki yüz, iki-kök, İkiağız, İkidere, İkikara, İkikese, İkikuyu, ikilcik, ikileci, ikileme, ikincik, ikincil, ikindin, ikinlik, ikircik, ikircil, ikircim, ikircuk, ...

6 harfli

ikicig, ikicik, ikicin, İkiçam, ikigen, ikile!, ikilek, ikilem, ikilik, ikilim, ikinci, ikindi, ikinüñ, ikişer, ikitap, ikitek, ikiyle, İkizce, ikizev, ikizin, ikizli

5 harfli

ikici, ikili, ikinç, İkisu, ikişê

4 harfli

ikiç, ikil, ikiz

3 harfli

iki

Kelime Ara