İçinde AS geçen kelimeler

İçinde AS geçen kelimeler 18557 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

as aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. as anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AS geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) arkası gelmek, (birini) mütehassis etmek, (birinin) işi rast gitmek, (birinin) kafasını vurmak, (birinin) maskarası olmak, (birinin) parasını çekmek, (birinin) yuvasını yapmak, (biriyle) merhabası olmak, 2-aminoetanesulfonik asit, AAS sunucusu arama sırası, Abel interpolâsyon serisi, abomazumda kum toplanması, akciğer kelebek hastalığı, akciğer solucan hastalığı, alan olasılık örneklemesi, alerjik temas dermatitisi, allojenik transplantasyon, Amerika-sarı-asmasıgiller, anasının nikâhını istemek, anastomozis arteryovenoza, Anderson-Darling sınaması, ...

24 harfli

(bir yere) parmak basmak, (birine) gariplik basmak, (birini) maskaraya almak, (birinin) iltiması olmak, (birinin) parasını yemek, (toprağın) tav kabarması, ABD-Çin tanıma anlaşması, Acanthamoeba castellanii, adventisyal plasentasyon, ağır basar, yeğni kalkar, ağzına vur, lokmasını al, ağzından lokmasını almak, akciğer perküsyon sahası, Allah´ın binasını yıkmak, Amerika sarıasmasıgiller, ana atardamar yırtılması, antibiyotik sonrası etki, ara değmeli basım aygıtı, aralı optik basım aygıtı, arkasından teneke çalmak, arkasını (birine) vermek, ...

23 harfli

(birinin) anası ağlamak, (birinin) yasını tutmak, (biriyle) arası olmamak, (omega-üstiki) sınaması, AB ulaştırma politikası, abdestsiz yere basmamak, aç kurt aslana saldırır, açık semalar politikası, Afrika Kalkınma Bankası, Akabane virüs hastalığı, akciğer kurdu hastalığı, akciğer toksoplasmozisi, aktarım fiyatlandırması, aktivasyon ileti süresi, Albert-Chib algoritması, alkalili passızlaştırma, altın para basım ücreti, Amerikan sarıasmagiller, amino asit dengesizliği, aminoasil tRNA sentetaz, Anadolu muhasebe kalemi, ...

22 harfli

(bir şeye) temas etmek, (birinin) havası olmak, (birinin) izine basmak, (birinin) maşası olmak, AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, açık hava aydınlatması, adî deniz kaplumbağası, Aesculus hippocastanum, ağır git ki yol alasın, akciğer-kalp hastalığı, akıl hocalığı taslamak, akondroplastik cücelik, akridin turuncu boyası, aksak rekabet piyasası, alınganlık sabuklaması, alifatik amino asitler, alveoler epitelizasyon, amperometrik titrasyon, Anastomus lamelligerus, anında teslim piyasası, ...

21 harfli

« lasègue » sayrılığı, «lasègue» çom beldeği, (bir şeyin) aması var, (biriyle) temas etmek, AB akdeniz politikası, acemi oğlan kethüdası, acil durum kurtarması, açık bütçe politikası, açık kangal tavlaması, açık pazar politikası, açık piyasa işlemleri, açınıklararası abanık, Adam-Stokes hastalığı, Aeromonas salmonicida, Afrika uyku hastalığı, Afrika-Avrasya Kuşağı, ağız nekrobasillozisi, ağız tamburası çalmak, ağzının kâhyası olmak, akciğer resüsitasyonu, Akdeniz sahil humması, ...

20 harfli

... sevdasına düşmek, (birine) ateş basmak, (birine) kastı olmak, (birini) hırs basmak, AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB sağlık politikası, abomazum dilatasyonu, Achnaccary anlaşması, acoustic bass guitar, açık kapı politikası, açık liman anlaşması, açıklar livası olmak, Aeromonas hydrophila, Afrika domuz humması, ağaç kurbağasıgiller, ağır vasıta ehliyeti, akciğer ventilasyonu, Akdeniz kıyı humması, aktif/pasif yönetimi, akut işkembe asidozu, ...

19 harfli

... hastası (olmak), AAS sunucusu adresi, abdominal palpasyon, abomazum deplasmanı, acil hat antlaşması, açık ardışık taslak, açıkçasını söylemek, açılış kodu dosyası, açlık katabolizması, açlık metabolizması, adım adım diplomasi, Afrika aslan avcısı, Afrika at hastalığı, agaçkurbağasıgiller, ağaçkurbağasıgiller, ağırlık sertifikası, akaryakıt istasyonu, akciğer askariozisi, Akkerman antlaşması, akma sınırı uzaması, aksama aydınlatması, ...

18 harfli

Abbasi hanedanlığı, Acanthias vulgaris, Achantias vulgaris, acımasızlaşabilmek, açık hava sineması, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açık ocak basamağı, açık pastörizasyon, açıklık politikası, Addax nasomaculata, adesidual plasenta, Afanasyevo kültürü, ağtabaka yarışması, ağzığerik basmacık, ahretlik yoklaması, ak çizgi hastalığı, akarsu aşındırması, akciğer içi basınç, Akdeniz politikası, akı ak karası kara, ...

17 harfli

AB göç politikası, acımasızlaşabilme, açılma sıralaması, açınık kaynaşması, açınıklık noktası, Addison hastalığı, aglütinasyon test, ağır hapis cezası, ağrıma asalakları, Akabane hastalığı, akasya yaprakbiti, akca badas yapmak, akça asıya vermek, akça assıya almak, akşam boccalaması, aktif para kasası, aktinik radyasyon, akustik bas gitar, al-yassı pürtükçe, aleleyip asartmak, alev alma noktası, ...

16 harfli

absolüt asamiyet, açıkhava basıncı, açıklayıcı masal, açılış konuşması, açımlamalı basım, Addisonhastalığı, ADF-GLS sınaması, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, agulama basamağı, ağır para cezası, Akdeniz Avrupası, akmasa da damlar, aksesuvar masası, aktinobasillozis, aktüel asitlilik, alan araştırması, alan sınırlaması, Albaylar cuntası, aletli jimnastik, aleuron tabakası, ...

15 harfli

Abadir sınaması, abartıyı basmak, Agama caucasica, ağalık taslamak, ağırlık noktası, ağız yassılamak, ağrı palpasyonu, Aigun anlaşması, aile planlaması, Akdeniz havzası, Akdeniz humması, alan cimnastiği, alan kotalaması, Alaska malamutu, Alaska meselesi, aldarik asitler, aldatmasız oyun, aldonik asitler, alınlık tablası, alışılmış masal, Allah aratmasın, ...

14 harfli

A, B, C basımı, abassöğodeneme, Abbashalimpaşa, abieninik asit, ABM antlaşması, acamlar alması, acımasızcasına, acımasızlaşmak, acımık torbası, açık diplomasi, açıklar livası, açış konuşması, adıl tamlaması, afet istasyonu, Afrika mandası, Afrika tenyası, ağaç karıncası, ağaç kurbağası, ağustos alması, ahır aktarması, ahlak zabıtası, ...

13 harfli

AB antlaşması, abaza tahtası, abiyetik asit, acımasızlaşma, ad sıralaması, Adana burması, adem kasidesi, adenilik asit, ağ muhafazası, ağaç gaganası, ağaçkurbağası, ağır hastalık, ağız kanaması, ağız mızıkası, ağız yaslamak, ahenk tahtası, ahpun arabası, Ahrar Fırkası, akılsızcasına, Akritas planı, akut mastitis, ...

12 harfli

(...) belası, A, B sarması, AB pasaportu, abartmasızca, abassöğodene, abdüktör kas, abece sırası, Acem helvası, Acem koşması, açkı sofrası, açkı tahtası, ad tamlaması, ADF sınaması, adı batasıca, adı kalasıca, afrasyacılık, aglutinasyon, aglütinasyon, ağaç fırçası, ağaç yaslama, ağız kavgası, ...

11 harfli

A, B basımı, acal astarı, acemi ağası, acımasızlık, açık piyasa, açılır masa, Adasarhanlı, Âdem elması, adını basım, adüktör kas, ağ taşıması, ağaç karası, ağaç makası, ağaç vidası, Ağalarobası, Ağamezraası, ağır basmak, ağır vasıta, ağız atlası, ağız kirası, ağız şakası, ...

10 harfli

abartmasız, Abdalhasan, Abdülbasir, Abdülbasit, Abdülnasır, aberrasyon, abus arası, abuş arası, acımasızca, açık temas, ad damgası, adamcasına, adaptasyon, âdemelması, adenoblast, adı batası, adipikasit, agregasyon, ağ klasörü, Ağdırhasan, ağı karası, ...

9 harfli

abasızlık, abdashana, abdaslağa, aberasyon, abomassum, acem tası, adasoğanı, Aeromonas, ağlasımak, ajitasyon, ak basmak, Akçasöğüt, akışmasız, aksoplast, akü asidi, al basmak, alasabbah, alasefiye, alaseviya, algasamak, allahasan, ...

8 harfli

a-hatası, Abbasgöl, Abbaslar, Abbaslık, abdaslık, ablasyon, abomasum, abtaslık, acımasız, aç tasır, açıkçası, Adakasım, Agascope, agastrik, Ahiilyas, akrobasi, al basma, al bastı, alakasız, alasahça, alasakça, ...

7 harfli

abaskal, abaslık, abassöğ, ablasyo, açasına, açasıya, agasiya, Ağırnas, Ağlasun, ahasını, ak asma, akbasma, akçasal, Akçasaz, Akçasır, Akhasan, alaseme, alasıya, Alasökü, alasulu, albasma, ...

6 harfli

abasız, adamas, Adasal, adasız, ak pas, akasma, Akasoy, akasya, Akçasu, alasan, amasız, Amasra, amasya, anamas, ananas, anases, anasıl, anasır, anasız, anason, anasun, ...

5 harfli

abasi, Abbas, ahras, akpas, alası, almas, anasu, angas, ankas, apdas, arasa, arbas, Argas, asaba, asabi, asaca, ASALA, asalı, asarı, asbab, asbap, ...

4 harfli

abas, apas, aras, asab, Asaf, asak, asal, asan, asap, asar, asas, asaz, asçı, asda, asen, ases, asgı, asgu, asği, ashi, ashu, ...

3 harfli

AAS, asa, ASF, ash, ası, asi, ask, asl, Asn, aso, Asp, ast, asu, bas, das, fas, gas, has, kas, las, mas, ...

2 harfli

as

Kelime Ara