AS ile biten kelimeler

AS ile biten veya sonunda AS olan kelimeler 491 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

as aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. as anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AS ile biten kelimeler

22 harfli

Carcharadon carcharias, Carcharodon carcharias, dik burunlu harhariyas, dik-burunlu harhariyas

21 harfli

Delphinapterus leucas, Pneumatophorus colias

20 harfli

Dryopteris filix-mas, Echinorhynchus gigas

19 harfli

çok birimli düz kas, dikburunluharharyas, dilcik iç çevre kas, dilcik-yudakçıl kas, eski hamam eski tas, türetilebilir atlas

18 harfli

bankacılıkta takas, dikburun karkaryas, Eustrongylus gigas, Hydrodamalis gigas, muskulus iliopsoas, ortanca çarpık kas

17 harfli

çok taraflı takas, Epinepheles gigas, Epinephelus gigas, Ixobrycus minutas, ortanca kıyık kas, ortanca verev kas, Scombresox sauras, Squalus acanthias, uzaklaştırıcı kas

16 harfli

epibranşiyal kas, Pediculus capias, Pentatrichomonas, Serranus anthias, Strongylus gigas, yaklaştırıcı kas

15 harfli

anlaşmalı iflas, Anthias anthias, Carcinus maenas, epibraşiyal kas, Papio hamadryas, viseral düz kas

14 harfli

Arapaima gigas, ard çarpık kas, Chelonia mydas, çift başlı kas, Gazella dorcas, hepatopankreas, inklinatör kas, kertikli makas, palas pandıras, Papaver rhoeas, paris pandiras, Patagona gigas, Scomber colias, Strombus gigas, sürgülü kombas, Tritrichomonas

13 harfli

ard kıyık kas, ard verev kas, baldırcıl kas, cerrahi makas, Columba oenas, Columha oenas, çevrekçil kas, çevreksel kas, dirseksel kas, dolanlı iflas, güldürücü kas, kekilli nadas, kırmızı potas, ön çarpık kas, Raja asterias, tırtırlımakas

12 harfli

abdüktör kas, Herpetomonas, hileli iflas, hipospadiyas, kısasa kısas, kirpikli kas, kirpiksi kas, kostik potas, ön kıyık kas, ön verev kas, piyastrellas, Retortamonas, sektirme pas, taraklımakas, üç başlı kas, yakıcı potas

11 harfli

adüktör kas, Alces gigas, altın miras, çizgili kas, ekstremitas, Enteromonas, eşek gummas, hapas hapas, Karacailyas, kaydi takas, kendine has, musikişinas, nalınsı kas, Pseudomonas, Sarıcailyas, takas tukas, taraksı kas, Trichomonas, tuberositas, vazifeşinas, Xanthomonas

10 harfli

açık temas, büzmeç kas, carıspalas, cihanşinas, congalamas, duplikitas, epispadias, erisipelas, harhariyas, hatırşinas, Hızırilyas, Histomonas, kadirşinas, kara elmas, karasavlas, kıllınadas, kollumakas, köşeli kas, kuru melas, Nannomonas, nimetşinas, ...

9 harfli

Aeromonas, altın tas, altun tas, asparagas, asperitas, beherglas, beyaz kas, bodur pas, çapkumpas, çatal kas, Deliilyas, demir tas, dibek tas, dumbulbas, Emirilyas, fiberglas, Hacıilyas, harharyas, ihtiyomas, itsel kas, kabak tas, ...

8 harfli

Ahiilyas, alataras, aleminas, ankırnas, bodurpas, congamas, çantıras, çift kas, galhabas, gayıhtas, hakşinas, hasalhas, ince-bas, kara yas, koagulas, kontrbas, Körabbas, muhassas, murahhas, müşahhas, pankreas, ...

7 harfli

Ağırnas, altıpas, andikas, avustas, balalas, bas bas, basabas, biyomas, calımas, düz kas, EUROPAS, has has, ıpıpras, ırambas, ırampas, ihtilas, ihtiras, ihtisas, iktibas, ilânpas, iltibas, ...

6 harfli

adamas, ak pas, anamas, ananas, aramas, Barlas, basbas, baypas, beymas, canfas, caynas, cimlâs, cinnas, çabras, çapras, çavras, dessas, deyyas, düzkas, ECOWAS, fasfas, ...

5 harfli

Abbas, ahras, akpas, almas, angas, ankas, apdas, arbas, Argas, atlas, avdas, avgas, avkas, ayvas, badas, bagas, bağas, bakas, baras, bekas, beyas, ...

4 harfli

abas, apas, aras, asas, ayas, ebas, esas, Glas, GRAS, ilas, iras, klas, tras, Uras, WGAS

3 harfli

AAS, bas, das, fas, gas, has, kas, las, mas, nas, pas, ras, tas, yas

2 harfli

as

Kelime Ara