askı üçgen kolu

askı üçgen kolu İng. wishbone

Bağımsız önaskı düzeninde, tekerlek dingiline yuvarsı bir eklemle bağlı olan kollardan her biri.


askı üçgen kolu için benzer kelimeler


askı üçgen kolu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'ı', ' ', 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', ' ', 'k', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
askı üçgen kolu kelimesinin tersten yazılışı ulok negçü ıksa diziliminde gösterilir.