altın askı

altın askı

Külliyat.


altın askı için benzer kelimeler


altın askı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
altın askı kelimesinin tersten yazılışı ıksa nıtla diziliminde gösterilir.