askı kıskısı

askı kıskısı İng. bump stop

Tümseklerde askının çok yukarı kalkmasıyla tekerleğin gövdeye değmesini önlemek için askının sıkışmasını sınırlayan lastik parça.


askı kıskısı için benzer kelimeler


askı kıskısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 's', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
askı kıskısı kelimesinin tersten yazılışı ısıksık ıksa diziliminde gösterilir.