askı halatı

askı halatı İng. line

Sahne yukarısındaki palangalar yoluyla sarkıtılıp çekilebilen, genellikle çelikten yapılmış halat.


askı halatı için benzer kelimeler


askı halatı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'l', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
askı halatı kelimesinin tersten yazılışı ıtalah ıksa diziliminde gösterilir.