ayakta kalmak

ayakta kalmak

1) oturacak yer bulamamak; 2) mec. yıkılmamak, çökmemek: Bu yapı beş yüz yıldan beri ayakta kalmıştır. 3) mec. değerini yitirmemek, önemini korumak: “Ömrü boyunca bu vatan için, bu devletin ayakta kalabilmesi için çalıştı.” -A. Ümit.


ayakta kalmak

İşi ilerletemeyip yarıda bırakmak.


ayakta kalmak için benzer kelimeler


ayakta kalmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ayakta kalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlak atkaya diziliminde gösterilir.