hesap vermek (veya hesabını vermek)

hesap vermek (veya hesabını vermek)

1) bir işin sorumluluğunu yüklenmek: “Hesap verin bakalım, nerelerde sürtüyordunuz bu saatlere kadar?” -R. N. Güntekin. 2) herhangi bir davranışın sebebini açıklamak, anlatmak: “Evvela, sana birkaç haftadır mektup yazamayışımın hesabını vereyim.” -R. N. Güntekin.


hesap vermek (veya hesabını vermek) için benzer kelimeler


hesap vermek (veya hesabını vermek), 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 's', 'a', 'p', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'b', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
hesap vermek (veya hesabını vermek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrev ınıbaseh ayev( kemrev paseh diziliminde gösterilir.